L’escola

Inici / L’escola / Oferta educativa / Educació Infantil

Educació Infantil

L'alumne d'infantil té molta curiositat i presenta una gran capacitat per memoritzar la informació que obté com a resposta a les seves preguntes.

Objectiu

Oferir una formació integral on l'alumne és el protagonista del seu aprenentatge, ningú no ho pot fer per ell. A través de l'experimentació, descobreix i es fa preguntes. L'aprenentatge es fa de forma global. A l'aula es creen situacions d'aprenentatge, sovint a través del joc, per tal que l'alumne vagi desenvolupant al màxim les seves capacitats.

Horari 

De dilluns a divendres, de 9:00h a 13:00h i de 15:00h a 17:00h

Matèries complementàries

Aquestes activitats ens permeten incorporar aquells ensenyaments, que, tal com està previst en el nostre projecte educatiu, afavoreixen la formació integral dels nostres alumnes. Complementen la formació bàsica dels ensenyaments obligatoris que són objecte de concert. Són de caràcter voluntari i formen part de l’horari escolar de tots els alumnes al llarg de cinc hores setmanals. A diferència de les matèries curriculars, no estan contemplades en el concert subscrit amb la Generalitat de Catalunya i, per tant, són totalment finançades per les famílies.

Les activitats complementàries incorporades a l’horari lectiu setmanal que s’ofereixen són les següents:

  • Taller d'anglès lúdic (2 hores setmanals)
  • Taller d'expressió corporal (2 hores setmanals)
  • Taller d'expressió artística (1 hora setmanal)